Köpvillkor

VID LEVERANS

Leveransadress samt avgift enligt överenskommelse.
Gutebastu AB ansvarar endast för produkter fram till tomtgräns. Kunden ansvarar för leveransens framkomlighet till tomtgräns.
Innan lossning sker en besiktning av produkten där köparen påpekar möjliga avvikelser samt leveransskador om detta påträffas. Om skadan först har kunnat upptäckas vid uppackningen måste du anmäla skadan till Gutebastu AB inom 3 arbetsdagar efter mottagandet.
Påträffade skador noteras, Gutebastu AB ansvarar enligt konsumentskyddslagstiftning att kostnadsfritt åtgärda felet.

Placering:
Vid placering av produkten är det viktigt att den placeras på en yta enligt ovan då dess funktionalitet kan komma och kommer påverkas om den ej placeras på korrekt vis. Kunden ansvarar att detta blir gjort på rätt vis. Vid frågor handleder gärna Gute Bastu. Notera att kunnig från Gutebastu är med kring hela leveransprocess.

Lossning:
Gutebastu AB rekommenderar att lossa med kranbil med nog stor lyftkapacitet för produkten. Ett lyftok med minimum 2,5m bredd med tillhörande stroppar rekommenderas.
Gutebastu ansvar EJ för lossning.
Vid önskemål kan Gutebastu AB föra dialog samt bokning av kranbil.

Inställd avlastning:
Om avlastning ej blir av vid överenskommet datum samt tid kan ytterligare avgifter tillkomma.

-Önskad leverans under Maj månad
Leveransdatum är preliminärt. Exakt leveransdatum fastställs längre fram i processen.

LEVERANSFÖRSENINGAR
Leveransförseningar från våra leverantörer kan uppkomma utom vår kontroll. Det kan till exempel ske då en leverantör inte kan fullfölja sina leverans förpliktelser mot oss eller problem i tillverkningsprocessen. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit. Du kan lita på att vi alltid meddelar dig om leveranser drar ut på tiden

ÅNGERRÄTT:
Privatkunder har enligt distansavtalslagen rätt till 14 dagars ångerrätt. Detta innebär att du som kund har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan. Återsänd vara måste vara oanvänd och i sin originalförpackning. Vid utnyttjande av ångerrätt/öppet köp står kunden för returfrakten.

OBS! Ångerrätten gäller inte:
Varor som har producerats efter kundens beställning och fått en personlig prägel. Detta är varor som kundanpassas och tillverkats utefter kundens önskemål.
Varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (exempelvis bad och bastukläder, sitthanddukar, dofter och bastu aromer, basturuskor, bastuhattar eller annat liknande produkter
Kosmetiska och hygieniska produkter såsom bastudynor, värmedynor, hand- och fotvård, bastuhonung, tvål- och kroppsvårdsprodukter, skrap- och peeling eller annat liknande produkter
GARANTIER: De flesta produkter i sortimentet på Gutebastu AB säljs med ett års garanti. I de fall tillverkaren lämnar en längre garanti, erbjuds självfallet samma garanti längd. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan.
Innan en garantireparation eller ett garantiutbyte kan godkännas behöver säljaren eller någon av våra samarbetspartners undersöka din produkt. I det fall produkten inte är behäftad med ett garantifel, utan ett handhavandefel (inkluderar felaktigt inställd produkt, skada som beror på oaktsamhet, etc.), har vi eller serviceverkstaden rätt att debitera dig för undersökningskostnader. Fraktkostnader och hanteringsavgifter tillkommer.
Om du upptäcker ett fel på din beställda vara ska du kontakta oss på Gutebastu AB så snabbt som möjligt.

Garantin är inte giltig om underhåll av produkten inte följs. 

Garantin täcker inte heller följande:

Naturliga egenskaper av trä, exempelvis:

  • Träsprickor
  • Springor i vägg och trämaterialets naturliga förändringar i olika temperaturer
  • Mögel
  • Trädetaljer som innehåller hela grenar som inte påverkar produktens stabilitet och funktion.
  • Konsekvenser av extrema väderförhållanden, exempelvis vatten i väggar efter kraftigt regn och skador på tak efter stark vind eller stor nederbörd av snö.
  • När produkten inte används i enlighet med dess direkta syfte eller när fel har orsakats av att underhållsinstruktioner inte följts.
  • Om produkten har modifierats av kund, dess delar har bytts ut eller om produkten på annat sätt reparerats eller förändrats av kund eller tredje part.
  • Trä är ett naturligt material. Materialets fuktinnehåll kan förändras till följd av olika väderförhållanden och temperaturer, vilket kan orsaka förändringar av trädstrukturen. Detta kan även påverka dörrar och fönster.
  • Trä kan spricka under torkningsprocessen, men detta innebär inte förvärrad kvalité. Garantin är inte giltig i dessa fall och när fuktigheten ökar försvinner sprickorna.

 

FORCE MAJEUR 

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.
Nedan följer länkar till Konsumentverket och ARN där du kan läsa mer detaljerat om konsumentköplagen och distansavtalslagen mm.
http://www.konsumentverket.se/
http://www.arn.se/

Betalning

Vid beställning av produkt från Gute Bastu sker en förskottsbetalning på 50% till Gutebastu AB, så snart denna är betald sätts tillverkningen av produkten i verk. Denna förskottsbetalning är även ett godkännande på att detta avtal, köpvillkor samt tillhörande ritningar och andra överenskommelser accepteras.
Efter leverans debiteras resterande 50% med 10 dagars betalvillkor från och med leveransdagen .

Produkten tillhör Gute Bastu till 100% av fakturan är betald.

GUTEBASTU AB

Gutebastu AB organisationsnummer:
165594640533

Registrerad för F-skatt

Momsregistreringsnummer/ VAT-nummer:
SE559464053301

Bankgiro: